Sunday, February 18, 2007

Saturday Night Opera: Eugene OneginTchaikovsky EUGENE ONEGIN, Met, 17.2.2007; Nadler; Hvorostovksy, Fleming, Vargas, Zaremba, Shevchenko, Vokera, Aleksashkin.

No comments: